Privacy Policy

Wie zijn we

Ons site adres is: https://www.lepiceriededurbuy.be.

We publiceren de servicevoorwaarden zodat je weet wat je kunt verwachten als je onze website bezoekt. Door ‘Ik ga akkoord’ te kiezen, ga je akkoord met deze voorwaarden.

In het privacy beleid van L’épicerie de Durbuy wordt beschreven hoe wij omgaan met gegevens die worden gegenereerd of opgeslagen als je onze website bezoekt. Je vindt hier ook informatie over waarom we gegevens verwerken, bijvoorbeeld voor gerechtvaardigde belangen als we beveiligingsmaatregelen toepassen om je privacy te beschermen.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is Bart Dusselier, ondernemingsnr BE0761505725 , Rue des Stoqueux 37 6997 Soy. Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via info@lepiceriededurbuy.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon vestrekken.

Wanneer verzamelen en verwerken wij uw gegevens?

Wij verzamelen gegevens van u wanneer u het aanvraagformulier invult.

Welke Gegevens Verzamelt En Verwerkt Ons Platform?

Wij verwerken de gegevens die door u zelf in de invulformulieren werden ingevuld, zoals uw naam, voornaam en email-adres … Het betreft vooral gegevens die noodzakelijk zijn om uw kenbaar te maken bij ons zodat wij u gericht en correct kunnen antwoorden.

De Doeleinden Waarom We Je Gegevens Verzamelen En Verwerken Zijn De Volgende:

 • Onze services aanbieden, onderhouden en verbeteren zodat ze voldoen aan de behoeften van onze bezoekers
 • Nieuwe producten ontwikkelen die nuttig zijn voor onze bezoekers/klanten
 • Inzicht krijgen in de manier waarop mensen onze services gebruiken en producten nuttigen om zo de kwaliteit van onze services te waarborgen en verbeteren
 • Onze producten aanpassen om je een betere klanten ervaring te bieden
 • Marketing om gebruikers te informeren over onze producten en diensten
 • Fraude, misbruik, beveiligings- of technische problemen met onze services detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken
 • De rechten, het eigendom of de veiligheid van L’épicerie de Durbuy, onze klanten, bezoekers of het publiek beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet, waaronder gegevens vrijgeven aan overheidsinstanties
 • Onderzoek uitvoeren waarmee onze diensten en producten worden verbeterd voor onze bezoekers & klanten en dat ten gunste komt van het publiek
 • Voldoen aan verplichtingen jegens onze partners (zoals ontwikkelaars) en rechthebbenden
 • Juridische vorderingen handhaven, waaronder mogelijke schending van toepasselijke servicevoorwaarden onderzoeken
 • Om je kenbaar te maken ten opzichte van L’épicerie de Durbuy.

Worden De Gegevens Meegedeeld Aan Derden?

Uw gegevens worden enkel intern verwerkt en bijgehouden. Deze worden niet aan derden gedeeld.

Uw Rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd. U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door L’épicerie de Durbuy voor directe marketing. Wenst u niet op de hoogte gehouden te worden van specifieke aanbiedingen of nieuwsberichten van L’épicerie de Durbuyt, kan u dit melden via info@lepiceriededurbuy.be. U kan ook steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, zelf (of laten) verbeteren. Om dit te laten doen, volstaat het om dit aan te vragen via info@lepiceriededurbuy.be, met bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verkeren, kan u ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Heb je nog vragen

Gelieve dan contact op te nemen via nfo@lepiceriededurbuy.be

Wijzigingen

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website of via het platform zelf aan de gebruikers worden gemeld.

Bel ons