Disclaimer

Door het bezoeken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. L’épicerie de Durbuy is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

 

Informatie op onze website
L’épicerie de Durbuy doet zijn uiterste best om steeds correcte en actuele informatie te verschaffen op deze website. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, actueel of accuraat is. L’épicerie de Durbuy behoudt zich het recht voor de informatie op deze website en in de web applicatie op elk moment aan te passen en hoeft hierover geen mededeling te doen. De op de websites verstrekte juridische informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend juridisch advies in een concreet geval. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze websites In geval van een juridisch probleem adviseren wij u daarom contact op te nemen met de juridische specialisten van L’épicerie de Durbuy. De informatie op onze website, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van L’épicerie de Durbuy gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Belgische recht.

Functioneren websites
L’épicerie de Durbuy  stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan UP2D8 niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk zijn, naar behoren functioneren en/of vrij zijn van virussen. L’épicerie de Durbuy vraagt uw begrip hiervoor.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle uitingen van L’épicerie de Durbuy zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de websites of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van L’épicerie de Durbuy of van de geadresseerde.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. L’épicerie de Durbuy heeft geen controle over de inhoud van deze websites en het gebruik van dergelijke links is dan ook geheel voor eigen risico.

Wijzigen van deze disclaimer

L’épicerie de Durbuy houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Het is dan ook raadzaam om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatste opgemaakt op 23-09-2022.

Bel ons